Villkor

Betäckningsstation: Stall & Stuteri Palema. Godkänt stuteri enligt STC.
Betäckningsform: AI/TAI

Bokningsfakturan kommer att sändas Er i samband med att ni godkänner villkoren. Fakturering för uppstallning och andra ev avgifter sker månadsvis. Betalningsvillkor 10 dagar. Om ni avstår från bokningen, vänligen meddela Stall & Stuteri Palema.

Stoet och ev föl uppstallas på ägarens risk. Hingsthållaren förbinder sig dock att efter bästa förmåga omhänderta stoet och ev föl. Hingsthållaren eller dess veterinär äger rätt att på stoägarens bekostnad utföra mindre ingrepp som främjar djurens hälsa och möjlighet att bli dräktig ( tex. avmaskning, verkning, vaccinering, bakteriologiskt prov, behandling av infektion, prostaglandininjektion eller caslickoperation).

Palema har panträtt i häst som är under vår kontroll, dels för alla hästens vilande kostnader, dels för Palemas samtliga övriga fodringar hos hästägaren. Vid utebliven betalning för förfallen fordran äger palema rätt att sälja hästen under hand. Kontraktet är bindande för såväl ägare som för angivet sto. Det får således ej överlåtas till annan ägare eller annat sto. Ej godkända villkor eller erlagd avgift betäcks ej.

Priser

Adams Hall

Bokningsavgift 2 000 SEK
Fölavgift 5 000 SEK
Seminavgift 1 800 SEK
Postskick 250 SEK *
Postskick helg 1000 SEK *
Uppstallning 100 SEK
Uppstallning med föl 110 SEK
Fölning på stuteri 1 500 SEK

Gidde Palema

Bokningsavgift 2 000 SEK
Fölavgift 5 000 SEK
Seminavgift 1 800 SEK
Postskick 250 SEK *
Postskick helg 1 000 SEK *
Uppstallning 100 SEK
Uppstallning med föl 110 SEK
Fölning på stuteri 1 500 SEK

Symphonic Hanover

Bokningsavgift 3 000  SEK
Fölavgift 30 000 SEK
Seminavgift 1 800 SEK
Postskick 250 SEK *
Postskick helg 1 000 SEK *
Uppstallning 100 SEK
Uppstallning med föl 110 SEK
Fölning på stuteri 1 500 SEK

* Reservation för ändring av priserna.
Eventuella veterinärkostnader tillkommer. Samtliga ovan angivna belopp är exklusive moms.