Travhästar till salu

Kontakta Christer Martinsson på 070 – 168 70 21 för mer information.